Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 4. april kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af stemmetællere
 
3. Formandens beretning
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab
 
5. Indkomne forslag: Det foreslås at BIFs håndboldafdeling lukkes. I praksis er dette allerede sket, da afdelingen i et år hverken har haft en bestyrelse eller nogen medlemmer. Ifølge BIFs vedtægter skal lukning af en afdeling dog vedtages af generalforsamlingen.
 
6. Fastsættelse af medlemsgebyr
 
7. Valg:
         Bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode):
               Næstformand: Jakob Lund Thomsen (ønsker genvalg)
 
         Bestyrelsessuppleant (1-årig periode):
               Jørgen Christensen
 
         Bilagskontrollant (1-årig periode):
               Claus Jensen
  
         Bilagskontrollant (2-årig periode):
               Jesper Jespersen (ønsker genvalg)
  
         Bilagskontrollantsuppleant (1-årig periode):
               Jan Petterson
 
8. Eventuelt 
 

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden