Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 27. marts kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af stemmetællere
 
3. Formandens beretning
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab
 
5. Indkomne forslag
 
6. Fastsættelse af medlemsgebyr
 
7. Valg:
 
Bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode):
Formand: Bent Søegaard (ønsker genvalg)
Kasserer: Britta Schrøder (ønsker genvalg) 
Bestyrelsessuppleant (1-årig periode): Johnny Dahlgaard
Bilagskontrollant (2-årig periode): Jørgen Christensen
Bilagskontrollantsuppleant (1-årig periode): Jannie Gallas
 
8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden