Dagsorden til generalforsamling
 
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 25. marts kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af medlemsgebyr
7. Valg:
 
Næstformand (2-årig periode): Jakob Lund Thomsen (ønsker genvalg)
Bestyrelsessuppleant (1-årig periode): Johnny Dahlgaard
Bilagskontrollant (2-årig periode): Jesper Jespersen
Bilagskontrollantsuppleant (1-årig periode): Jannie Gallas
 
8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden