Dagsorden til generalforsamling
 
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling mandag d. 24. august kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af medlemsgebyr
7. Valg:
Næstformand (2-årig periode): Jakob Lund Thomsen (ønsker genvalg)
Bestyrelsessuppleant (1-årig periode): Johnny Dahlgaard (ønsker genvalg)
Bilagskontrollant (2-årig periode): Jesper Jespersen (ønsker ikke genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant (1-årig periode): Jannie Gallas
8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden