Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 16. juni kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag: 

Jakob Lund Thomsen foreslår følgende ændring til foreningens vedtægter (§8):

2) Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske gennem dagspressen og ved opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ændres til:


2) Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.  

6. Fastsættelse af medlemsgebyr
7. Valg:
Formand (2-årig periode): Bent Søegaard (ønsker ikke genvalg)

Kasserer (2-årig periode): Britta Schrøder (ønsker genvalg) 

Bestyrelsessuppleant (1-årig periode): Johnny Dahlgaard (ønsker genvalg)
Bilagskontrollant (2-årig periode): Jørgen Christensen (ønsker genvalg)
Bilagskontrollantsuppleant (1-årig periode): Kim Sørensen (ønsker genvalg)
8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden