Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 31. marts kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag:

1) Der stilles forslag om at nedlukke bordtennisafdelingen i Benløse IF. Afdelingen har ingen medlemmer, ingen trænere og ingen bestyrelse. Nedlukning af en afdeling i BIF kan kun ske ved generalforsamlingens godkendelse.

2) Der stilles forslag om at tilføje følgende paragraf til BIFs vedtægter vedrørende tegningsret:


Stk. 1
Hovedafdelingen tegnes af forretningsudvalget. Medlemmerne af forretningsudvalget er tegningsberettiget hver for sig.

Stk. 2
De enkelte afdelinger tegnes hver især af afdelingens bestyrelse. De tegningsberettigede i de enkelte afdelinger kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse godkendes af forretningsudvalget. 

6. Fastsættelse af medlemsgebyr

7. Valg

Næstformand (2 år): Jakob Lund Thomsen genopstiller 

Bilagskontrollant (2 år): Jannie Gallas genopstiller ikke

Bilagskontrollantsuppleant (1 år): Kim Sørensen er på valg 

8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden