Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. marts kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag


6. Fastsættelse af medlemsgebyr

7. Valg

Formand (2 år): Johnny Brown Lundberg Dahlgaard genopstiller 

Kasserer (2 år): Britta Schrøder genopstiller ikke

Bilagskontrollant (2 år): Jørgen Christensen er på valg

Bilagskontrollantsuppleant (1 år): Kim Sørensen er på valg 

8. Eventuelt


kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden