Dagsorden til generalforsamling
Benløse IF afholder ordinær generalforsamling mandag d. 18. marts kl. 19 med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag: Der stilles forslag om at genåbne bordtennisafdelingen i Benløse IF

6. Fastsættelse af medlemsgebyr

7. Valg

Næstmand (2 år): Jakob Lund Thomsen genopstiller 

Bilagskontrollant (2 år): Kim Sørensen er på valg

Bilagskontrollantsuppleant (1 år)

8. Eventuelt

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden