Generalforsamlingen afholdt
Benløse Idrætsforening afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. februar i Samlingssalen. Formand Bent Søegaard aflagde sin beretning og herefter blev den nye bestyrelse sammensat. Der var genvalg til formand for bestyrelsen Bent Søegaard samt alle øvrige bestyrelsesmedlemmer bortset fra Per Mølholt fra Fodbold Senior. Per ønskede at udtræde fra bestyrelsen og blev således erstattet af Jesper Nielsen.
 
Årets lederpris blev tildelt kasserer for Floorball Bo Grønhøj Stigaard, som udover sit sædvanlige store arbejde i afdelingen har været en nøgleperson for hele foreningen i forbindelse med implementeringen af administrationssystemet Klubmodul.

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden