Generalforsamling 31. marts
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Benløse Idrætsforening torsdag d. 31. marts kl. 19 i Samlingssalen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se regnskabet her.
 
Indkomne forslag: Hovedbestyrelsen har modtaget følgende forslag til vedtægtsændringer fra Benløse Floorballclub (Finn Lystrup): 
 
Evt. som §3a

"En afdeling i Benløse Idrætsforening kan juridisk og økonomisk fungere som selvstændige klub overfor omverden med egne vedtægter og eget regnskab.

En selvstændig afdeling under Benløse Idrætsforening er underlagt de samme rettigheder og pligter som andre afdelinger i foreningen.

Oprettelse af selvstændige afdelinger foregår som ved oprettelse af andre afdelinger. Selvstændige afdelinger under Benløse Idrætsforening er forpligtet til i sine vedtægter at have følgende bestemmelse ” I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overgå til Benløse Idrætsforening.

Forinden oprettelse af den selvstændige afdeling skal afdelingens vedtægter godkendes af generalforsamlingen. Den selvstændige afdelings vedtægter må ikke stride imod foreningens regler og formål.

Ændring af §5:

Der tilføjes nr. 8 “Selvom man er medlem i flere selvstændige afdelinger under foreningen, så har hvert medlem kun én stemme på foreningens generalforsamling.”

ny § 11a:
For hver af de godkendte selvstændige afdelinger vælges en afdelingsbestyrelse besta°ende af en afdelingsformand samt mindst to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Blandt disse afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges en næstformand/stedfortræder, der kan deltage pa° hovedbestyrelsesmøder ved afdelingsformandens fravær. Alle afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for to a°r.

2) Afdelingsbestyrelsen leder den pa°gældende afdelings daglige arbejde. Den enkelte afdeling fører selvstændigt regnskab.


Ændring af § 14:
Der tilføjes nr. 3 “Foreningen hæfter ikke for forpligtigelser indgået af selvstændige afdelinger.”
 
 

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden